Reservation

Følgende regler gælder for reservation af en vare via Facebook fotoalbums.

1)
Varer reserveres efter først til mølle princip. Skriv tydeligt sprog, fx “jeg vil gerne reservere lampen. Vi ses tirsdag”

2)
Er du ikke først på en vare kan du skrive dig i kø. Jeg vender i så fald tilbage til dig, hvis kunden afstår af købe varen. Det kan være samme dag, men typisk næste åbningsdag (som typisk ikke er dagen efter). Hold øje med din tlf, hvis du er i kø.

3)
Du skal bese varen på det oplyste tidspunkt – og kun på dette tidspunkt. Skriv venligst reservationen ind i din kalender, når reservation er bekræftet fra mig (Quriosa).

4)
Diverse spørgsmål omkring varen, må du ikke forvente, at der kan svares på. Hvis der fremgår mål, må du nøjes med disse. Ofte er Søren ikke i butikken før på afhentningsdagen, hvorfor tekniske spørgsmål kan være umulige at besvare.

5)
Du skal først betale ved fremmøde. Du kan med andre ord ikke betale hjemmefra og så hente en anden dag.

6)
Du reserverer varen til den oplyste pris. Vil du ikke betale det oplyste beløb, bedes du undlade at skrive på varen.

7)
Du reserverer kun varen. Dette betyder at du på ingen måde er tvunget til at købe varen. Det kan være den ikke lever op til forventningerne. Det er helt ok. Men afstår du fra at købe varen, går den ved kø videre.

8)
Hvis du bliver forhindret i at købe en vare, bedes du omgående skrive det i kommentarsporet. Varen går deraf også ved kø videre – uanset årsagen til udeblivelse.

Hvis du udebliver fra fremmøde og ikke skriver til mig herom, kan jeg vælge at udelukke dig fra fremtidige reservationer. Du er naturligvis velkommen til fremadrettet at dukke op i butikken og handle på traditionel vis.

Men andre må gerne hente for dig.

9)
Det er en god idé at tænke over transport inden man står og skal hjem med en stor vare. 

10)
Lad dig ikke rive med af stemingen. Reservér kun ting du reelt har behov for.